F plyny

Stretnutie členov AREA, máj 2022

12.5.2022, Vladimír Orovnický

Čo je nové vo svete mazania

12.5.2021, PT, SZ CHKT

Prezenčné školenie na VTZ plynové

10.5.2021, PT, SZ CHKT

Vízia AREA do roku 2025

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

21.9.2019, PT, SZ CHKT

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009, Peter Tomlein

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein