SZ CHKT

Stanovy SZ CHKT

15.6.2024
SZ CHKT

ANALÝZA PRECHODNÉHO VYKUROVACIEHO VÝKONU TEPELNÝCH ČERPADIEL R290 A R410A POČAS PROCESU SPÚŠŤANIA

6.5.2024
SZ CHKT

PANELOVÁ DISKUSIA NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, časť 2.

6.5.2024
SZ CHKT Tepelné čerpadlá

PANELOVÁ DISKUSIA NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, časť 1.

6.5.2024
SZ CHKT

Program konferencie Compressors and Refrigerants 2024

11.4.2024
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

11.4.2024
SZ CHKT

Schválené uznesenia na 30. Valnom zhromaždení z 22. 03. 2024

11.4.2024
SZ CHKT

Ocenenia najlepším osobnostiam a spoločnostiam

11.4.2024
SZ CHKT

Tridsiate valné zhromaždenie SZ CHKT

11.4.2024
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

4.4.2024
SZ CHKT

Valné zhromaždenie SZ CHKT

4.4.2024
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

4.4.2024
SZ CHKT

Spomienka na Ladislava Nagya

6.2.2024
SZ CHKT

Hlasovanie za zmenu Stanov Zväzu

11.12.2023
SZ CHKT

Povedali sme si k 30. výročiu založenia SZ CHKT

23.10.2023
SZ CHKT

OBJAVTE BOHATSTVO NAŠEJ STRÁNKY SZCHKT.ORG

7.6.2023
SZ CHKT

Návrh uznesení z 29. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2023

24.3.2023
SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení z 28. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 25. marca 2022

24.3.2023
SZ CHKT

Zväz na Rácioenergii

24.3.2023
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2023
SZ CHKT

Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu

31.1.2023
SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva Zväzu

2.12.2022
SZ CHKT

Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu na 28. online valnom zhromaždení

31.5.2022
SZ CHKT

Pozvánka na valné zhromaždenie k 26. výročiu SZ CHKT 29.3.2019

5.3.2019
SZ CHKT

Spôsob ochrany osobných údajov prevádzkovaných SZ CHKT a CO CHKT

21.5.2018
CO CHKT SZ CHKT

Správa za rok 2016

17.9.2017
IIR Spolupráca SZ CHKT

Návrh záznamu z 57. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)

17.9.2017
IIR Spolupráca SZ CHKT

Štruktúry SZ CHKT

28.7.2016
SZ CHKT

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18.7.2012
IIR SZ CHKT

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18.7.2012
Aktivity SZ CHKT

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18.7.2012
Aktivity SZ CHKT

Výročná správa SV IIR za r.2010

18.7.2012
SV IIR SZ CHKT

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18.7.2012
SV IIR SZ CHKT

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20.7.2010
CO CHKT Pomocník SZ CHKT

Informácie o získavaní členstva SZ CHKT

13.2.2010
Pomocník SZ CHKT

Pôsobíme mimo SR

18.8.2009
SZ CHKT

Pôsobíme v SR

18.8.2009
SZ CHKT

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3.6.2009
SV IIR SZ CHKT

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1.4.2009
Recyklácia SZ CHKT

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009
F plyny Recyklácia SZ CHKT

Zväz na Climatherme

1.4.2008
SZ CHKT Výstavy

Stánok Zväzu na IKK 2006

1.10.2006
SZ CHKT Výstavy

Zväz na Climatherme

1.4.2006
SZ CHKT Výstavy

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1.2.2005
SZ CHKT Výstavy