Map of heat pump installations

Map of renewable energy systems in the EU

Druh TČ

Miesto

Inštalačná spoločnosť

Dodávateľ


Zooming in on the map updates the list with the currently visible installations.
The number in the circle indicates the number of installed heat pumps.

Online nástroj: Moje tepelné čerpadlo

Náklady na elektrickú energiu tepelného čerpadla si môžete vypočítať pomocou bezplatného online nástroja Moje tepelné čerpadlo od EHPA. Vývojári ho neustále vylepšujú – takže ak máte pripomienky, neváhajte a dajte vedieť (sarah.azau@ehpa.org).

Najnovšie aktualizácie zahŕňajú mapu miest pre tie mestá, v ktorých boli dostupné klimatologické údaje (Bratislava, Košice), údaje o úsporách dosiahnutých tepelným čerpadlom v porovnaní s inými zdrojmi tepla, ktoré sú teraz pridané do výsledkov výpočtu, a tlačidlo reset, ktoré obnovuje vstupné čísla na predvolené hodnoty.

Energetický audit a služby, Konferencia SIEA

17/1/2023, PT, SZ CHKT

Zväz sa prezentoval prednáškou o hodinovej metóde, ktorá obmedzuje predimenzovávanie tepelných čerpadiel. Účastníkom sme poskytli publikáciu „Veľké tepelné čerpadlá“ vydanú k Summitu o TČ. Celkom 150 účastníkov si vypočulo bohaté zmeny v legislatíve FIT for 55 a REpowerEU. Podrobné informácie odzneli k podporným fondom kontrolovaných SIEA, kam patrí aj Zelená domácnostiam II. Nový systém pôjde už cez program Slovensko, ktorý sa začína pripravovať....

Porada ku operačným programom a zelenej domácnostiam na SIEA v BB

17/1/2023, PT

Registrujte sa na poradu dňa 17.1.2023 na www.szchkt.org.

Kliknite na Udalosti, Tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci súčasných i budúcich operačných programov Zelená domácnostiam, Program Slovensko a Obnov dom  od: 

Kvetoslavy Šoltésovej, Michala Iloviča a Ing. Martina Keresztúra, Omara Temoriho

 

V Mekke dotačných systémov

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií, ale sú v kontakte...

Online školenie k štatistike tepelných čerpadiel

16/1/2023, PT

16.1.2023 od 9:00 do 9:30 na linku:

https://meet.google.com/xom-eivk-jtx

Sumarizácia výkonu podľa druhov tepelných čerpadiel a sektoru ich použitia pozostáva z týchto krokov:

  • určená štruktúra ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel
  • žiadané parametre o tepelných čerpadlách
  • spôsob získavania ročných údajov o dovezených a vyrobených tepelných čerpadlách

Úprava štruktúry ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel od roku 2022

Tabuľka 2...

Podpora tepelných čerpadiel

21/12/2022, PT

SIEA a SAŽP

Podpora beží štandardne s prakticky finančne neobmedzenou podporou, ale s časovou predĺženou dodávkou zariadení v rámci Zelená domácnostiam II. Tak ako sme už v roku 2013 upozorňovali, tepelné čerpadlá budú najviac žiadané (pozri tabuľku nižšie až 13523 ks v rámci ZDI a ZDII), pretože ľudia potrebujú predovšetkým vykurovať a pripraviť teplú vodu (chladenie je pridaná hodnota). V tomto smere tepelným čerpadlám konkurujú v rámci ZD II len...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19/10/2022, PT, SZ CHKT

Diskusia k výsledným SPF a SCOP 

Počet hodín podľa vonkajších teplôt pre Bratislavu je nižší ako podľa normy STN EN 14825 a podľa Nariadenia 811/2013/EÚ Tým sa pre Bratislavu zodpovedajúco zníži aj SCOP až do 10 %. 

Podobne pri výpočte SPF pre rôzne klimatické oblasti na Slovensku podľa Normy STN EN 15316 4-2 sa SPF budú líšiť vzhľadom na rozdielne počty hodín a ich rozloženie vo zvolených zásobníkoch. V rámci Slovenska  pre hodnotené lokality Bratislava,...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19/10/2022, PT, SZ CHKT

Výpočet COP, EER, SCOP a SEER

Je rovnaký ako pri normálnej delenej jednotke. Popis výpočtu sezónnych vykurovacích a chladiacich súčiniteľov SCOP, SEER je podľa normy STN EN 14 511, 14825.

 

Vždy je však potrebné rozlišovať medzi:

EER                 chladiaci súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

COP               vykurovací súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

SEER               sezónny chladiaci súčiniteľ  podľa normalizovaného...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19/10/2022, PT, SZ CHKT

Pri úvahách o zaradení tepelných čerpadiel do dotačného systému obnovy budov, sa objavil problém výpočtu COP, EER, SCOP a SEER pre voliteľné zostavy multisplitov. K vonkajšej jednotke sa môžu pripájať rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi podľa návodu od výrobcu väčšinou maximálne do 5 kusov.

            Pre takto navolené zostavy je potrebné vypočítať podľa normy STN EN 14511 COP pre návrhovú a deklarované teploty -10, -7, 2, 7, 12oC pri...

Vplyv poplatkov na ekonomiku tepelných čerpadiel

19/10/2022, PT, SZ CHKT

V Dánsku po úprave poplatkov sa tepelné čerpadlá ekonomicky výrazne zvýhodnili voči plynovým kotlom. V Holandsku tiež, ale menej výrazne a v Nemecku sa celkové náklady na TČ a PK len ekonomicky vyrovnali.

 

Poplatky v EÚ nepodporujú čisté technológie

            Je to najmä preto, že vykurovanie plynom je lacnejšie a má byť dostupné všetkým obyvateľom EÚ. Zmeny poplatkov podliehajú národným politikám. Predpokladať sa dá, že spolu so znížením cien...

Koncertná show Bolyki Soul & Gospel Choir

18/10/2022, PT, SZ CHKT

Aj na Summite tepelných čerpadiel na lodi Pontoon

Spievajúci prezident chladiarenského zväzu HKVSZ Nándor Várkonyi

27.10. loď Pontoon 19:30-20:30

Koncert k 10. výročiu vzniku speváckeho súboru

 

Spevák Balázs Bolyki, ocenený cenou Prima, uviedol v roku 2011 spevácky zbor Bolyki Soul & Gospel Choir s cieľom vyvinúť hudobnú formáciu reprezentujúcu kresťanské hodnoty od uchádzačov, ktorí nemajú profesionálne spevácke schopnosti, ale majú profesionálny prístup, s...

SUMMIT tepelných čerpadiel pre registrovaných účastníkov konferencie 26.-28.10.2022

18/10/2022, PT, SZ CHKT

27.10.2022

08:00 - 08:30 Autobus hotel Kormorán Šamorín - Pontoon, Bratislava

09:00 - 09:30 Otvorenie Summitu, Peter Tomlein a Vladimír Orovnický

PríspevokPrezentujúci autor
Otvorenie SummituPavol   Hirmann
A revolution for the heating sector – the impact of REPowerEUThomas Nowak
Výroba tepelných čerpadiel na SlovenskuP. Wolf, J. Babinský

09:30 - 10:00 Výrobcovia tepelných čerpadiel na Slovensku

09:45 - 10:00 Krst publikácie: Veľké TČ II a pamätné medadily Aurela Stodolu

10:30 -...

Rastúci trh s tepelnými čerpadlami ovplyvňuje požiadavky na vzdelávanie

26/9/2022, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá školíme od roku 2006, to znamená už 16 rokov. Vydali sme viacero učebníc, pripravili databázu otázok a zvládli sme nielen prezenčné, ale aj online školenia. Pokiaľ v rokoch 2006 až 2012 sme mávali jedno školenie do roka s 8 až 12 účastníkmi, v tomto roku máme 4 školenia s počtom účastníkov nad 30 na jedno školenie. Celkom je vyškolených už vyše 500 odborníkov. Kúrenárske firmy sa nastavujú na inštaláciu tepelných čerpadiel a v tomto smere by sa rovnako mali správať aj chladiarenské najmä klimatizačné firmy, keďže tepelné čerpadlá môžu byť nielen zem/voda, vzduch/voda ale aj vzduch/vzduch.